ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ )

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  έχει καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της χρήσης του Site του και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Συγκεκριμένα, η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ   έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της ιστοσελίδας του από ιούς, καθώς και από παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση της, όπως η μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων ή σύνδεση (link) με το Site. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ οποιουδήποτε σφάλματος λειτουργία της Ιστοσελίδας. Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Site του να διακρίνονται από πληρότητα και ορθότητα, χωρίς όμως να παρέχει σχετικές εγγυήσεις. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα που δημοσιεύεται στο Site μπορεί να τροποποιηθεί για λόγους ανεξάρτητους από τη ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  , όπως για παράδειγμα ασθένεια ή αδυναμία καλλιτεχνών. Σε καμία περίπτωση η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης κατά την επίσκεψη του Site ή/και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής ή/και την πρόσκαιρη αδυναμία χρήσης αυτών.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουμε.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγουμε είναι:

  • Δεδομένα από cookies
  • Δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω της επικοινωνίας σας μαζί μας ή μέσω φορμών που υπάρχουν στον ιστότοπο
  • Δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook)

Η επεξεργασία που πραγματοποιούμε στα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνει την εγγραφή, την οργάνωση, την αποθήκευση, την προσαρμογή, την τροποποίηση, την αλλαγή, την ανάκτηση, τη χρήση, τη διαβίβαση σε τρίτους (για περισσότερες πληροφορίες δείτε πιο κάτω παράγραφο), τη διάδοση, τη διαγραφή και την καταστροφή.

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε τα δεδομένα

Οι σκοποί συλλογής των Δεδομένων σας είναι οι ακόλουθοι:

  • Η λειτουργία των υπηρεσιών μας όπως για παράδειγμα για να μπορείτε να βάζετε εκδηλώσεις στην προσωπική ατζέντα σας στο thesmoforia.gr
  • Η αποστολή ενημερώσεων για εκδηλώσεις, η αποστολή newsletter
  • Η αποστολή ενημερώσεων για νέες δυνατότητες, ή/και νέες υπηρεσίες μας, όπως και η υπενθύμιση χαρακτηριστικών για τις υπηρεσίες μας
  • Η άντληση στατιστικών στοιχείων

Διαβίβαση δεδομένων

Η διαβίβαση δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες γίνεται για τη βέλτιστη παρεχόμενη υπηρεσία προς εσάς και οι εταιρείες στις οποίες κοινοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν τις: Google, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, πλατφόρμα αποστολής newsletter και email γενικά.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων

Οι περίοδοι διατήρησης δεδομένων εξαρτώνται από τον τύπο των δεδομένων, τις συνθήκες χρήσης, τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Στο thesmoforia.gr έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και γι αυτό καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια κατά το μέτρο των δυνατοτήτων που υπάρχουν για να τα προστατεύουμε.